Informasjon

Viktige datoer

VIKTIGE DATOER VÅREN 2018

  • Uke 4, torsdag 25.januar : oppstart etter juleferien
  • Uke 8 : Vinterferie
  • Uke 13 og 14: Påskeferie
  • 1.-2.juni: KILDEN (nærmere info vil komme på mail)

 

FORESTILLING 2018 blir 1.-2.juni på Kilden.